Notebomers Bouwgroep: specialist in de bouw van agrarische bedrijfsgebouwen

Notebomers Bouwgroep heeft zich gespecialiseerd in stallenbouw. Voor er met de bouw gestart kan worden, is er al veel denkwerk verricht. Gelukkig hoeft u niet zelf overal over na te denken. Wij denken graag met u mee. Onze jarenlange ervaring en deskundige medewerkers zorgen er voor dat het tot stand komen van uw agrarisch bedrijfsgebouw naar wens verloopt.

Onze adviseur blijft op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

Om uw plannen gestalte te geven komt onze adviseur bij u langs om uitvoerig uw wensen en de mogelijkheden met u te bespreken. Een gesprek waar u daadwerkelijk iets aan heeft. Want onze adviseur is goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en van de laatste veranderingen op het gebied van regelgeving. Hij kan u informeren over innovaties in de agrarische sector maar ook over de benodigde vergunningen.

3D schetsplan en offerte

Nadat uw wensen zijn geïnventariseerd maken wij een offerte, voorzien van een schetsplan. Vervolgens bespreken wij de offerte met u en kunnen er aanpassingen plaatsvinden. Indien gewenst gaan we met u naar referentieprojecten om innovaties of alternatieven te bekijken. Op deze manier werken wij uw plan verder uit totdat het volledig aansluit bij uw situatie. Onze offerte is gedetailleerd en volledig. Wij houden u op de hoogte van meerkosten van eventuele aanpassingen tijdens de bouw. Zo voorkomen wij dat u achteraf met verrassingen wordt geconfronteerd.

Planning voor aanvang van de bouw

Voordat wij daadwerkelijk met de bouw beginnen beleggen wij een bouwvergadering om een planning te maken. Tijdens deze vergadering stemmen wij de werkzaamheden af met de installateur, eventuele stalinrichter en leveranciers van bijvoorbeeld melkmachines.

Wij houden rekening met uw bedrijfsvoering

Tijdens de bouw houden wij waar mogelijk rekening met uw bedrijfsvoering. Tijdens het hele traject kunt u er zeker van zijn dat wij met u meedenken. Doordat wij vooraf alles gedetailleerd met u hebben besproken, zullen aanpassingen tijdens de uitvoering tot een minimum beperkt worden. Mocht er echter toch een wijziging plaats moeten vinden, dan kijken we samen met u naar de mogelijkheden en informeren u over de meerprijs.

Tekenwerk voor gemeentes of andere instanties

Het komt regelmatig voor dat er door gemeente of andere instanties gevraagd wordt om een bouwkundige tekening. Wij voeren het tekenwerk snel en deskundig voor u uit. Vraag naar onze speciale tarieven voor uw tekenwerk.

Aanbestedingen

Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor aanbestedingen door uw eigen adviesbureau. Er zijn ook situaties denkbaar waarin u inschrijvingen wilt laten verrichten door andere partijen. Het bijbehorend tekenwerk inclusief een gedetailleerde omschrijving verzorgen wij graag voor u. Vraag naar onze speciale tarieven voor deze werkzaamheden.

Nog meer goede redenen om te kiezen voor ons

Notebomers Bouwgroep garandeert continuïteit in kwaliteit door gebruik te maken van betrouwbare onderaannemers die al jarenlang werkzaamheden voor ons uitvoeren. Wij onderscheiden ons door een nette afwerking en een flexibele instelling. Samen hebben wij één doel: uw plan naar uw volle tevredenheid realiseren.

Agrarische bedrijfsgebouwen van Notebomers Bouwgroep:

  • Ligboxstallen
  • Jongveestallen
  • Mestkelders
  • Sleufsilo’s
  • Stalrenovatie
  • Pluimveestallen
  • Varkensstallen

Contact

Wilt u ook zorgeloos bouwen? Wij geven u graag meer informatie over de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Neem contact op